Në kuadër të Programit COST janë publikuar 40 Thirrje të reja COST Action. COST financon...
Shpallet thirrje për aplikim me projekte infrastrukturore të kërkimit shkencorë në kuadër të “Paktit për...
Thirrja qëndron e hapur deri më 16/06/2019. Për të lexuar më shumë për thirrjen, pozicionin...
Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...
Në kuadër të zbatimit të “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe...
Intervista e Drejtorit të Përgjithshëm Z.Geron Kamber në Gazetën Shqip të datës 05.11.2015 Në një...
Page 6 of 6 1 4 5 6