Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020 është publikuar Programi i Punës Work Programme NMBP (Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, and Advanced Manufacturing and Processing) dhe Programi I punës i dytë Programme Cross-Cutting Activities

Për 2020 NMBP i është alokuar buxheti 825 milionë euro të shpërndara në 48 topic.

WORK PROGRAMME NMBP

Call - Foundations for Tomorrow's Industry (161,5 Mln €)

·          Open Innovation Test Beds

·          Materials Characterisation and Computational Modelling

·          Governance, Science-based risk Assessment and Regulatory Aspects

·          Industry Commons

Call - Transforming European Industry (221 mln€)      

.          Factories of the Future (FOF)

.          Biotechnology

.          Medical Technology Innovations

Call - Industrial Sustainability (105 mln €)            
·          Sustainable Process Industry (SPIRE)

·          Clean Energy through Innovative Materials

·          Energy-Efficient Buildings (EEB)

Për më shumë informacion, klikoni këtu.

WORK PROGRAMME CROSS-CUTTING ACTIVITIES

Call - Building a Low Carbon, Climate Resilient Future (132 mln €)

.          A large-scale research initiative on Future Battery Technologies

Call - Competitive, Low Carbon and Circular Industries (205,5 mln €) 

Për më shumë informacion, klikoni këtu.