ë kuadër të projektit IPA-Twining “Mbështetje dhe rritje e kapacitetit të AKKSHI-t për të reformuar ekosistemin Shqiptar të Kërkimit të Shkencës në përputhje me kërkesat e acquis për shkencën dhe kërkimin”, u zhvillua takimi i parë me ekspertët austriakë, stafin...
First working day of workshop “Accelerating digital innovation and growth with the right digital skills”, in framework of U2SID project. NASRI is a very active and supporting partner in this project. #u2sid #akkshi
  The National Agency for Scientific Research and Innovation (NASRI) from Albania as a partner in the implementation of the international project “Blue Growth Smart Adriatic Ionian – BLUEAIR”, on 22 -24 February 2023, organized a hybrid conference “Moving towards...
Konferenca “Drejt një Ekonomie Blu të Qëndrueshme dhe Innovative, në rajonin Adriatiko-Jonian” është ngjarja më e fundit e një projekti disa vjeçar, që lindi si partneritet i universiteteve, biznesit, organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve publike që synoi: • Krijimin...
Dr. Marsela Robo, manaxher i projektit USIA për AKKSHI, Lidjana Shahinaj dhe Elmira Milo pjesëtare të stafit AKKSHI, po marrin pjesë në “Training of USIA staff through mobility at the University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences”.
AKKSHI filloi sot, sipas kalendarit të publikuar, javën e informimit lidhur me Thirrjen për aplikim me projekte në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit të shpallur në Shkurt 2021.Fokusi kryesor sesioneve të informimit është sqarimi i detajuar i...
Në datat 28-31 Janar 2020, Znj. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare,  Znj. Lidjana Shahinaj dhe Znj. Alba Domi, në cilësinë e përfaqësuesve të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  morën pjesë në vizitën studimore që...
Më datë 22 Janar 2020,  Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Projekti i Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Shqipëri, organizuan në Tiranë një sesion një-ditor trajnimi mbi...
Të Mërkurën 15 Janar 2020, mbi 100 të ftuar dhe pjesëmarrës morën pjesë në  COST Info Day e parë në Tiranë, e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të sensibilizonte mbi programin COST dhe...
Page 1 of 31 2 3