(2022)

 

Projektet e Programit Kombëtar të Kërkim Zhvillimit (PKKZH) 2021-2023

 

Për vitet 2022-2023, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit financoi 27 projekte në 6 fushat prioritare:

 

(2010)

 

Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014

 

Për vitet 2010 – 2014, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit ka financuar 52 projekte në 7 fushat prioritare. Lista e plotë e këtyre projekteve është:

(2007)

 

Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2007 – 2009

Për vitet 2007 – 2009 në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit janë financuar projektet sipas listës së mëposhtme:

 

(2003)

Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2003 – 2005

Për vitet 2003 – 2005 në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit janë financuar projektet sipas listës së mëposhtme: