Në kuadër të Thirrjes “Science with and for Society 2020” të programit Horizon 2020, ju bëjmë me dije se Swiss NGO RightsTech Women ( e cila është OJF Zviceriane e fokusuar në avancimin e  të drejtave të njeriut, grave dhe vajzave në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë), ofron ekspertizën  e saj në Topic:

·       SwafS-01-2018-2019-2020: Open schooling and collaboration on science education

·       SwafS-24-2020: Science education outside the classroom

·       SwafS-26-2020: Innovators of the future: bridging the gender gap

Të gjithë të interesuarit që duan të bashkëpunojnë në këto tema, mund të kontaktojnë me pikën e kontaktit Znj.  Ellen Walker, e-mail: ellen.walker@rightstech.org, me qëllim krijimin e konsorciumit, gjetjen e koordinatorit dhe aplikimin në Topic e seleksionuar.

Për më shumë informacion, klikoni këtu.