Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit" është përgatitur programi i transparencës për Agjencinë e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit - AKKSHI. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr.119/2014 "Për të Drejtën e Informimit"(LDI).

 

Koordinatori: Klea Krimçe

E-mail: klea.krimce@nasri.gov.al

Orari: E hënë- E enjte 08:00-16.30 , E premte: 08:00-14:00

Më shumë informacion: info@nasri.gov.al