Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër të Progrmit Marie Skłodowska-Curie, Individual Fellowship (IF) pjesë e Horizon 2020 , Qendra për Kërkime mbi Paragjykimet pjesë e Fakutetit të Psikologjisë, Universiteti i Varshavës ka shprehur interesin të mirpres të gjithë kërkuesit shkencor që aplikojnë për Post Doktoraturë në thirrjen IF Call-2019.

Për më shumë informacion lutem klikoni

http://cbu.psychologia.pl/en/cooperation/marie-curie-fellowship-2