Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit Horizon 2020 është publikuar Programi i Punës i fundit SC2 2020, i cili përmban rreth 500 milionë euro financime për (projekte), më shumë se 40 Topic të ndara në 4 Thirrje.

Call - Sustainable Food Security  (173 Mln €)

·          From functional ecosystems to healthy food

·          Environment and climate-smart food production and consumption

·          Building capacities

·          Targeted international cooperation

Call - Blue Growth (52 mln€)      

Call - Rural Renaissance (88 mln €)            
·          From farm to society: understanding dynamics and modernising policies

·          Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions

·          Taking advantage of the digital revolution

·          Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas

 

Call - Food and Natural Resource (208 mln€)

Programi i Punës 2020 është publukuar më datë 02 Korrik 2019 dhe është i disponueshëm në linkun:

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf