Nisma “Western Balkans Innovation Voucher (WBIV)” – një stimul financiar për krijimin e partneriteteve ndërmjet...
Skema e Mobilitetit për Ballkanin Perëndimor (Western Balkans Mobility Scheme), ngritur në kuadër të projektit...
ë kuadër të projektit IPA-Twining “Mbështetje dhe rritje e kapacitetit të AKKSHI-t për të reformuar...
First working day of workshop “Accelerating digital innovation and growth with the right digital skills”,...
Në kuadër të projektit IPA Twinning me titull “Fuqizimi i ekosistemit të kërkimit shkencor në Shqipëri”, AKKSHI...
Discussion and approval of the internal documents: Quality Assurance Plan, MEL Plan and Communication Plan
On 26th October 2023, at NASRI premises, it was held an internal meeting in the...
  29 January 2024 Project partner SCiDEV finalizes the Digital Needs Assessment within the U2SID...
Over the course of two-months November – December 2023 the Digital Need Assessment main aim...
Page 1 of 91 2 3 9