Në kuadër të projektit IPA Twinning me titull “Fuqizimi i ekosistemit të kërkimit shkencor në Shqipëri", AKKSHI...
  KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI  PËR  POZICIONIN  “PIKË KOMBËTARE E KONTAKTIT  PËR PROGRAMIN “HORIZON EUROPE”...
Skema e Mobilitetit për Kërkuesit e Rinj (Western Balkans Mobility Scheme) sapo ka nisur. E...
Facts & figures of Albania’s participation in 2023   Albania Factsheet 2023    
Universiteti i Jaén (Spanjë) do të ndihmojë aplikantët post doktoratur që janë të gatshëm të...
Dear MSCA NCP, We are glad to inform you that the European Commission published the indicative...
Në datën 22 Janar 2024 COST organizoi një webinar online për guidën e aplikimit për...
Save the date 18. 01. 2024!  COST Info- day (Albania) Date: 18.01.2024 Time: 09:00 A.M- 1:30...
Thirrje për Aplikim për Projekt-Propozime Shqipëri- Kosovë 2023-2025.   Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe...
Page 1 of 61 2 3 6