Titulli i Projektit: EEN – Rrjeti Europian i Ndermarrjeve

Ankronimi i Projektit: COSME-EEN-SGA-2015-01

Programi: COSME

Financuesi: EASME (Agjencia Ekzekutive e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme)

Financimi i marrë: –

Data e Fillimit: 1 Shtator 2015

Data e Përfundimit: 31 Dhjetor 2016

Kohëzgjatja: 16 muaj

Roli i AKTI-t: Partner Nr.2 Koordinator

Web:

Qëllimi i Projektit: Krijimi i Rrjetit Shqipëtare të NVM-ve,si pjesë e Rrjetit Europian të NVM

Objektivat: Rritja e bashkepunimit tekniko-shkencor dhe tregtar midis NVM-ve shqipetare dhe atyre europiane