Titulli i Projektit: Enhancing the Outreach and Effectiveness of the EURAXESS Network Partners

Ankronimi i Projektit: EURAXESS T.O.P II

Programi: Programit FP7

Financuesi: Komisioni Europian

Statusi: Është në proces raportimi.

Financimi i marrë: 16.334,66 €

Data e Fillimit: 2011

Data e Përfundimit: 2014

Kohëzgjatja: 36 muaj

Roli i AKTI-t: Asosiated Partner (partner me të drejta të kufizuara)
AKTI që prej 2012 u ftua të merrte pjesë në projekt nën statusin e Asociated Partner dhe këtë kuadër kishtë të drejtë të merrte pjesë në të gjitha mbledhjet e organizuara të konsorciumit me një përfaqësues të cilit i paguheshin të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes.

Qëllimi i Projektit: Qëllimi i këtij projekti është përmirësimi i shpërndarjes dhe efektivitetit të partnerëve të rrjetit EURAXESS. Konsortiumi i projektit përbëhej nga 16 Partnerë dhe 13 Associated Countries dhe është koordinuar nga Fondacioni Spanjoll për Shkencë dhe Teknologji FECYT.