Ditën e hënë më datë 20 qershor 2022, ora 10:00-13:00, AKKSHI dhe RASH organizojne aktivitetin "Open science si një oportunitet dhe instrument për të qenë pjesë e Zonës Europiane të Kërkimit (ERA)".
Aktiviteti zhvillohet në kuadrin e projektit " për Shkencën e Hapur" ku RASH eshte në funksion të rolit të saj si “NREN” (National Research and Education Network) anëtar i GÉANT.

Për sa më sipër lutemi pjesmarrjen tuaj.

Aktiviteti mund të aksesohet në:

https://training.ni4os.eu/course/view.php?id=129