Më 27 maj 2022, bordi drejtues i COST, Komiteti i Zyrtarëve të Lartë (CSO), konfirmoi financimin e 70 Aksioneve të reja COST, që do të fillojnë zyrtarisht në vjeshtën e 2022.

70 Aksionet e reja COST në shifra:

  • 16% e propozuesve kryesorë janë kërkues në fillim të karrierës
  • 44% e propozuesve kryesorë janë gra
  • 71% e propozimeve paraqesin pjesëmarrës nga industria/SME-të
  • 19% e propozuesve kryesorë vijnë nga një vend i synuar gjithëpërfshirës (Inclusiveness Target Country- ITC)
  • 77% e rrjeteve të ardhshme kanë tërhequr pjesëmarrës nga e gjithë bota
gfdf