Skema e Mobilitetit për Ballkanin Perëndimor (Western Balkans Mobility Scheme), ngritur në kuadër të projektit Policy Answers, përbën një nismë të re për zhvillimin e karrierës së kërkuesve të rinj në Ballkanin Perëndimor, gjë që nis me mobilitetin e tyre.

Skema do të vërë në dispozicion për kërkuesit një fond prej EUR 100,000 dhe grante prej EUR 5,000 për çdo kërkues. Këto grante do të mbështesin projekte me kohëzgjatje nga 2 javë në 6 muaj.

Thirrja është e hapur deri në 31 Maj 2024.

Për të zbuluar me tepër, konsultoni linkun: https://www.westernbalkans-infohub.eu/news/the-policy-answers-western-balkans-mobility-scheme-for-early-career-researchers-has-been-launched/

Gjithashtu, mund të aplikoni këtu: https://www.westernbalkans-infohub.eu/calls/western-balkans-mobility-scheme/

 

Institucione partnere në projekt:

Riinvest Institute
Institute Mihajlo Pupin
Foundation for Management and Industrial Research
Univerzitet u Banjoj Luci
Faculty of Philosophy, University of Banja Luka
Naucno-tehnoloski park Crne Gore / Science Technology Park of Montenegro
WhatsApp Image 2024-05-21 at 10.30.33 AM