Skema e Mobilitetit për Kërkuesit e Rinj (Western Balkans Mobility Scheme) sapo ka nisur.
E zhvilluar si pjesë e projektit "Policy Answers - R&I Policy Making, Implementation and Support in the Western Balkans", kjo skemë mobiliteti ka si synim nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe mbështetjen e kërkuesve të rinj në Shqipëri, Bosnje Hercegovinë, Kosove, Mal të Zi, Maqedoni të Veriut dhe Serbi.
Për më shumë informacion konsultoni fletushkën bashkëlidhur ose linkun: