Programet financuese të BE-së për SME-të, Pronësia Industriale dhe e Drejta e Autorit
Në kuadër të Programit Horizon 2020, Rrjetit Euraxess, Kartës Europiane për Kërkuesit Shkencorë dhe Kodit...
Më datë 10 Shtator 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit organizoi në ambientet e Akademisë së...
Organizata për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD) – Programi Rajonal i Evropës Juglindoreorganizoi në Tiranë Konkursin Triple Helix për...
Në datat 25-26 Nëntor 2015, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në bashkëpunim me Komisionin...
Page 2 of 2 1 2