Në datat 23 dhe 24 shtator 2019 u zhvillua takimi i radhës Steering Platform në Bruksel. Takimi u zhvillua nga Komisioni Europian.

Gjatë takimi u fol për prioritetet e R&D dhe objektivat e Këshillit Europian, si dhe pjesëmarrja e vendeve të Ballkanit Perëndimor në programet për kërkim dhe zhvillim të Bashkimit Europian. Për më tepër, u diskutua edhe mbi zhvillimet e fundit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në këto drejtime.

Gjatë takimit të datës 23 Shtator u diskutua mbi Smart Specialisation, Research infrastructures dhe Horizon Europe. Në datën 24 Shtator ministrat përkatës të kërkimit dhe inovacionit u mblodhën në një takim të përbashkët.​