Më datë 26 Mars 2019, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Invoacionit (AKKSHI) organizoi në mjediset e Fakultetit të Mjekësisë, Tiranë  një ditë informative mbi programim Horizon 2020, rrjetin Euroaxess dhe programin CEEPUS.

Në këtë takim ishin prezent studentë dhe profesorë të Fakultetit të Mjekësisë, Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike dhe Fakultetit të Stomatologjisë. Stafi akademik dhe studentët prezent në këtë takim u mirë informuan mbi të gjitha shtyllat dhe fushat e programit Horizon 2020 dhe programit CEEPUS.

Aktiviteti i organizuar pati një impakt shumë pozitiv dhe kërkuesit shkencor u shprehën se në të ardhmen do të rrisnin bashkëpunimin me AKKSHI-n dhe me aktorët e tjerë ndërkombëtar.

54256628_372132383375617_4238122738117509120_n
55887706_372133063375549_7460494150341754880_n
56161747_372132493375606_7674221086019420160_n