Në kuadër të Programit COST janë publikuar 40 Thirrje të reja COST Action.

COST financon lëvizshmërinë e kërkuesëve shkencor, stafeve akademike të cilët janë të interesuar ti bashkëngjiten këtyre rrjeteve kërkimore  të quajtura ndryshe Aksione COST.

Thirrja është e hapur deri në datën 5 Shtator 2019.

Për më shumë informacion klikoni këtu dhe në faqen zyrtare COST .