#USIA project partners met online to discuss the work plan and initiation of WP1 Preparation....
BASHKËPUNIM SHKENCOR & TEKNOLOGJIK THIRRJE PËR PROPOZIME nga Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të...
Dr. Marsela Robo, manaxher i projektit USIA për AKKSHI, Lidjana Shahinaj dhe Elmira Milo pjesëtare...
Këtë vit është rritur ndjeshëm buxheti për kërkimin shkencor dhe numrin e përfituesve nga institucionet...
THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2021
Së fundmi janë aprovuar nga CSO edhe 40 Aksione të reja COST. Kërkuesit shqiptarë dhe...
EUREKA është një rrjet në mbarë Evropën për kërkimin dhe zhvillimin industrial. Ajo është formuar...
AKKSHI filloi sot, sipas kalendarit të publikuar, javën e informimit lidhur me Thirrjen për aplikim...
THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTET KOMBËTARE TË KËRKIMIT DHE TË ZHVILLIMIT (PKKZH) PËR PERIUDHËN 2021-2023...
Page 2 of 7 1 2 3 4 7