Këtë vit është rritur ndjeshëm buxheti për kërkimin shkencor dhe numrin e përfituesve nga institucionet kërkimore në të gjithë vendin.
Në këtë kuadër, me date 07.09.2021 u zhvillua në mjediset e #MASR një takim me drejtuesit e “Projekteve Kombëtare fituese të Kërkimit dhe Zhvillimit 2021-2023”, të cilët u falenderuan nga ministrja Znj.Evis Kushi për seriozitetin dhe përgjegjshmërinë e lartë në hartimin e projekteve konkurruese.
Njëkohësisht, u inkurajuan fort që në punën e tyre kërkimore të krijojnë koherencë dhe bashkërendim edhe me projekte ndërkombëtare të vendeve të zhvilluara, duke i shërbyer kështu edhe zhvillimit dhe rritjes së mirëqenies në vend.
ev1
ev14
ev5
ev7
ev9
ev8
ev2
ev13
ev4
ev11
ev12
ev6
ev15
ev15
ev10