Thirrje për Aplikim për Projekte të Teknologjisë dhe Inovacionit për Vitin 2023-2024 (Projektet Vijnë si Propozime të Universitetit me Biznesin)

Bashkëpunimi i Universitetit me Biznesin në aktivitetin e kërkimit shkencor është një nga mekanizmat nga i cili  burojnë njohuritë, produktet dhe shërbimet e reja. Për ta çuar në një stad tjetër këtë mekanizëm MAS dhe AKKSHI kanë hapur thirrjen pë projekte të kërkimit  shkencor të cilat vijnë si bashkëpunim i universiteteve me biznesin.  Afati i pranimit të projekteve është data 28.04.2023