Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, ju bene me dije se eshte shpallur Thirrja EU4Tech PoC Call, dedikuar vendeve te Ballkanit Perendimor WB dhe ne vecanti Shqiperise. 
https://eu4tech.eu/kick-off-webinar-eu4tech-poc-call-for-applications/
 
Ky projekt financohet nga Komisioni Europian dhe ka ne fokus:

Technology development and prototyping for commercial demonstration.
  *   Entrepreneurship support and mentoring.
  *   Intellectual property management.
  *   Market analysis.
  *   Business plan and business model.
  *   Follow-on funding support.