Thirrjet aktive të Horizont 2020 për Infrastrukturën e Kërkimit Shkencor Programi i BE Horizont 2020...
Agjencia Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (këtej e në vijim AKKSHI),në pozitën e Zyrës...
Në datë 04.11.2019, në Universitetin Bujqësor të Tiranës u zhvillua një sesion informimi dhe trajnimi...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se: “TU Dublin, Ireland”,...
Ju njoftojmë se janë hapur thirrjet për aplikime për çmimet COMSTECH 2019 (Komiteti i Përhershëm i Bashkëpunimit...
Referuar vendimit nr. 749, datë 19.12.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore...
Në datat 23 dhe 24 shtator 2019 u zhvillua takimi i radhës Steering Platform në...
Në kuadër të Thirrjes “Science with and for Society 2020” të programit Horizon 2020, ju bëjmë...
Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër...
Page 3 of 5 1 2 3 4 5