THIRRJE PËR  “SHPREHJE INTERESI PËR EKSPERTË TË KOMISIONEVE TË VLERËSIMIT TEKNIK TË PROJEKTEVE NË AGJENCINË KOMBËTARE...
Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinisë, me Agjencinë Kombëtare  për  Kërkim Shkencor dhe Inovacion (AKKSHI),  në bashkëpunim me...
Të gjithë arkitektët, zejtarët, ekspertët e trashëgimisë kulturore, profesionistët, vullnetarët, institucionet publike /private dhe komunitetet...
Këtë vit aventura e  “EU DATATHON 2020” nisi në Shkurt me thirrjen për të dhënat...
CA19123   Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment   06/05/2020   CA19115   Network for...
European Research Council (ERC) Work Programme 2020 Call Identifier Open Deadline ERC-2020-PoC ERC Proof of...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, ju bene me dije se eshte shpallur Thirrja...
Thirrje e hapur për projekt-propozime 2021-2022   Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Arsimit,...
newsletter-specific-archive-issue newsletter-specific-archive-issue
Në datat 28-31 Janar 2020, Znj. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare,  Znj....
Page 3 of 7 1 2 3 4 5 7