AKKSHI filloi sot, sipas kalendarit të publikuar, javën e informimit lidhur me Thirrjen për aplikim me projekte në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit të shpallur në Shkurt 2021.Fokusi kryesor sesioneve të informimit është sqarimi i detajuar i...
Në datat 28-31 Janar 2020, Znj. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare,  Znj. Lidjana Shahinaj dhe Znj. Alba Domi, në cilësinë e përfaqësuesve të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  morën pjesë në vizitën studimore që...
Më datë 22 Janar 2020,  Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI) dhe Projekti i Asistencës Teknike për Programet Evropiane në Shqipëri, në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Shqipëri, organizuan në Tiranë një sesion një-ditor trajnimi mbi...
Të Mërkurën 15 Janar 2020, mbi 100 të ftuar dhe pjesëmarrës morën pjesë në  COST Info Day e parë në Tiranë, e organizuar nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të sensibilizonte mbi programin COST dhe...
Në datë 04.11.2019, në Universitetin Bujqësor të Tiranës u zhvillua një sesion informimi dhe trajnimi lidhur me Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare që menaxhohen nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit. Përfaqësues të Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit...
Në datat 23 dhe 24 shtator 2019 u zhvillua takimi i radhës Steering Platform në Bruksel. Takimi u zhvillua nga Komisioni Europian. Gjatë takimi u fol për prioritetet e R&D dhe objektivat e Këshillit Europian, si dhe pjesëmarrja e vendeve...
Dr. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare në AKKSHI, mori pjesë në sesionin e radhës së “Turneu i Këshillit Evropian të Inovacionit” (KEN), që u zhvillua në Tiranë më 23 Korrik, një sesion informues lidhur me instrumentet më...
Më datë 26 Mars 2019, Agjensia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Invoacionit (AKKSHI) organizoi në mjediset e Fakultetit të Mjekësisë, Tiranë  një ditë informative mbi programim Horizon 2020, rrjetin Euroaxess dhe programin CEEPUS. Në këtë takim ishin prezent studentë dhe...
Page 1 of 21 2