Ditën e hënë më datë 20 qershor 2022, ora 10:00-13:00, AKKSHI dhe RASH organizojne aktivitetin...
Më 27 maj 2022, bordi drejtues i COST, Komiteti i Zyrtarëve të Lartë (CSO), konfirmoi...
Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, organizohet eventi “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs –...
Thirrje për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për Vitin 2022
” University- Innovation- Development” with the participation of the university professors, representatives from businesses ,...
#USIA project partners met online to discuss the work plan and initiation of WP1 Preparation....
BASHKËPUNIM SHKENCOR & TEKNOLOGJIK THIRRJE PËR PROPOZIME nga Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të...
Dr. Marsela Robo, manaxher i projektit USIA për AKKSHI, Lidjana Shahinaj dhe Elmira Milo pjesëtare...
Këtë vit është rritur ndjeshëm buxheti për kërkimin shkencor dhe numrin e përfituesve nga institucionet...
Page 1 of 61 2 3 6