Referuar vendimit nr. 749, datë 19.12.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore...
Në datat 23 dhe 24 shtator 2019 u zhvillua takimi i radhës Steering Platform në...
Në kuadër të Thirrjes “Science with and for Society 2020” të programit Horizon 2020, ju bëjmë...
Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit...
Dr. Marsela Robo, Drejtor i Drejtorisë së Programeve Kombëtare në AKKSHI, mori pjesë në sesionin...
Për tu njohur me projektet fituese në kuadër të PKKZH, klikoni këtu.
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit...
Çmimet European Heritage Awards / Europa Nostra Awards janë çmimi më i lartë që jepet...
Page 1 of 31 2 3