• Kategoritë dhe formt e ndihmës shoqërore/subvencioneve
  • Procedurat për të përfituar ndihmë shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim
  • Procedurat e ankimimit
*AKKSHI nuk ofron ndihma shoqërore ose subvencione.