Kontakto me Stafin e
Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit

Adresa

Rruga "Naim Frashëri", Nr.37, Tiranë, Shqipëri

E-mail

info@nasri.gov.al

Telefon

+ 355 4 222 24 09