INFORMACION MBI GRANTET INDIVIDUALE TË PROGRAMIT HORIZONT 2020

Në programin kuadër të Bashkimit Europian për “Kërkim Shkencor e Inovacion- Horizont 2020”, përfshihen dhe dy instrumenta financimi të cilat ofrojnë grante individuale për studiuesit të cilët synojnë të kryejnë studime pranë një institucioni kërkimor shkencor në Europë apo në vende të tjera të botës.

Aktvitetet Marie- Curie Sklodowska Marie Sldovoska Curie Actions-MSCA

Grantet Europiane të Kërkimit Shkencor.- European Research Council Grants-ERC