Projekte Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) 

(2023)

Thirrje për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për Vitin 2023

Aneksi-1.-Formati-i-aplikimit-për-PKKZH 2023-2024

Aneksi-2.-Formati-i-propozimit-financiar PKKZH 2023-2024

UDHËZUES-PËR-PROCEDURAT-E-APLIKIMIT-SHQYRTIMIT-VLERËSIMIT-MIRATIMIT-DHE-MONITORIMIT-TË-PROJEKTEVE-QË-FINANCOHEN-NË-KUADËR-TË-PROGRAMEVE-KOMBËTARE-PËR-KËRKIM-DHE-ZHVILLIM-PKKZH-2023-2024

(2022)

 

(Pyetje- Përgjigje të shpeshta për projektet PKKZH)

(2021)

 

Projekte të Infrastrukturës së Kërkimit Shkencor  (PIKSH)

(2021)