Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2010 – 2014

Për vitet 2010 – 2014, Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit ka financuar 52 projekte në 7 fushat prioritare. Lista e plotë e këtyre projekteve është:

Statistika për projektet e Programeve Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim për vitet 2010 – 2014:

Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2007 – 2009

Për vitet 2007 – 2009 në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit janë financuar projektet sipas listës së mëposhtme:

Projektet e financuara në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit për vitet 2003 – 2005

Për vitet 2003 – 2005 në kuadër të Programeve Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit janë financuar projektet sipas listës së mëposhtme: