Koordinatori për të drejtën e Informimit:  Z. Robert Dumi

Email:     robert.dumi@nasri.gov.al

Adresa:   Rruga "Naim Frashëri", Nr.37

Orari:     E hënë – E enjte 08:00 – 16:30

E premte 08:00 – 14:00