Agjencia Kombëtare për Kërkimin Shkencor dhe Inovacionin (këtej e në vijim AKKSHI),në pozitën e Zyrës...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se: “TU Dublin, Ireland”,...
Ju njoftojmë se janë hapur thirrjet për aplikime për çmimet COMSTECH 2019 (Komiteti i Përhershëm i Bashkëpunimit...
Referuar vendimit nr. 749, datë 19.12.2018, të Këshillit të Ministrave, "Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e strukturës shtetërore...
Në kuadër të Thirrjes “Science with and for Society 2020” të programit Horizon 2020, ju bëjmë...
Në zbatim të Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI), ju bën me dije se në kuadër...
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit...
Për tu njohur me projektet fituese në kuadër të PKKZH, klikoni këtu.
Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit bën me dije se në kuadër të Programit...
Page 1 of 21 2