Ditën e hënë më datë 20 qershor 2022, ora 10:00-13:00, AKKSHI dhe RASH organizojne aktivitetin...
Më 27 maj 2022, bordi drejtues i COST, Komiteti i Zyrtarëve të Lartë (CSO), konfirmoi...
Në kuadër të Rrjetit Euraxess Hubs, organizohet eventi “REBECA by EURAXESS virtual matchmaking fairs -...
Thirrje për Aplikim për Projektet Kombëtare të Kërkimit dhe të Zhvillimit (PKKZH) për Vitin 2022
BASHKËPUNIM SHKENCOR & TEKNOLOGJIK THIRRJE PËR PROPOZIME nga Këshilli i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike të...
Këtë vit është rritur ndjeshëm buxheti për kërkimin shkencor dhe numrin e përfituesve nga institucionet...
THIRRJE PËR APLIKIM PËR PROJEKTE TË INFRASTRUKTURËS SË KËRKIMIT SHKENCOR (PIKSH) PËR VITIN 2021
Së fundmi janë aprovuar nga CSO edhe 40 Aksione të reja COST. Kërkuesit shqiptarë dhe...
EUREKA është një rrjet në mbarë Evropën për kërkimin dhe zhvillimin industrial. Ajo është formuar...
Page 1 of 41 2 3 4